Сергій Олійник,

матеріали взяті з www.geosystema.net/forum/

Перерахунок УСК2000 в Digitals

 

Для опису різних систем координат Digitals використовує систему датум, які знаходяться в файлі Datums.ini. Кожен датум містить параметри переходу від прямокутних координат даної системи в широту / довготу WGS84. Опис системи координат включає параметри її еліпсоїда (WGS84 або Красовського), а для систем, заснованих на еліпсоїді Красовського (СК42, СК63 і т.д.), також набір коефіцієнтів Хельмерта для переходу до WGS84. Загальносвітовий еліпсоїд WGS84 є базовим для будь-яких перерахунків координат в Digitals. Так що, навіть при перерахунку з СК42 в СК63 ми спочатку з прямокутних координат СК42 отримуємо широту / довготу WGS84, а потім з цієї широти / довготи координати СК63. Коефіцієнти Хельмерта при цьому задіюються і в прямому і в зворотному перерахуванні, але за умови, що вони однакові в обох датум, ніяких спотворень не вносять. Коефіцієнти Хельмерта в Datums.ini (Helmert = 25.0 -141 -78.5 0.0 -0.35 -0.736 0.0) свого часу були розраховані ще для всієї території СРСР і тому точність зв’язку СК42 / СК63 з WGS84 досить низька (до 10 метрів).

Система координат УСК2000 є уточненими варіантом СК42 в якій координати всіх пунктів отримали нові, більш точні значення. Також для неї розраховано коефіцієнти Хельмерта, що забезпечують більш більш високу точність переходу до WGS84 в межах України, ніж старі «загальносоюзні» коефіцієнти, які іспользуються в Datums.ini зараз.

Таким чином, питання використання УСК2000 зводиться до двох завдань:

1) Перерахунок між УСК2000 і СК63 / СК42

2) Перерахунок між УСК2000 і UTM / WGS84

Кожна з них має в Digitals своє рішення.

 

Перерахунок між УСК2000 і СК63 / СК42

 

Оскільки системи координат «СК63» та «СК42» є неточними, то координати кожного пункту в них мають деяку випадкову похибку іноді досягає декількох метрів. Так само, як і вся накопичена досі картографічна інформація в цих системах. Тому, єдиний варіант перерахунку зі старих систем в УСК2000 це використання трансформаційного поля. Для побудови такого поля необхідно знати для місцевості координати пунктів у різних системах (сполучні точки) і використовувати версію Digitals за липень 2012 року або більш пізню.

Наприклад, необхідно створити датум УСК2000 (зона 5) для перерахунку координат із СК63 (зона 3). Для цього, відкрийте в блокноті файл Datums.ini з папки Digitals і знайдіть в ньому опис датум SK63 (3) має наступний вигляд:

 

[SK63(3)]

a=6378245

f=298.3

Scale=1.0

FalseEast=300000

FalseNorth=-9214.688

PrimeMeridian=22

AddZone=1

CurrentZone=3

ZoneSize=3

Helmert=25.0 -141 -78.5 0.0 -0.35 -0.736 0.0

 

Скопіюйте його в кінець файлу, змініть ім’я в квадратних дужках, наприклад, на УСК2000 (5) Вінницький район, додайте в кінець рядок Polynom = 1 і список ваших сполучних точок в системах СК63 і УСК2000. Новостворений датум повинен мати наступний вигляд:

 

[УСК2000(5) Винницкий район]

a=6378245

f=298.3

Scale=1.0

FalseEast=300000

FalseNorth=-9214.688

PrimeMeridian=22

AddZone=1

CurrentZone=3

ZoneSize=3

Helmert=25.0 -141 -78.5 0.0 -0.35 -0.736 0.0

Polynom=1

TiePoint1=X1ск63 Y1ск63 X1уск2000 Y1уск2000

TiePoint2=X2ск63 Y2ск63 X2уск2000 Y2уск2000

TiePointN=XNск63 YNск63 XNуск2000 YNуск2000

 

Приклад: TiePoint1=5607267.35 3326885.690 5620372.55 5703576.59

 

На територію району (площею приблизно 1500 кв.км.) рекомендується ставити не менше 25-30 точок, по можливості рівномірно розподілених. Якщо ваші зв’язуючі точки відомі в СК42, то аналогічно можна створити датум для УСК2000 на базі цієї системи проектування.

 

Перерахунок між УСК2000 і UTM / WGS84

 

На базі власних GPS вимірювань фахівцями ТОВ «Аналітика» були обчислені нові коефіцієнти Хельмерта, що забезпечують більш точний перерахунок між загальносвітової системою і УСК2000. Для їх використання, досить змінити рядок описі коефіцієнтів в датум на Helmert = H2000.

 

наприклад:

[USK2000]

a=6378245

f=298.3

Scale=1.0

FalseEast=500000

FalseNorth=0

PrimeMeridian=0

AddZone=1

Helmert=H2000

 

Перерахунку з СК63 в УСК2000 можливі лише локальні датум через сполучні точки але ніхто не може поручитися за істинність або офіційність коефіцієнтів переходу. Причому проблема зовсім не з УСК2000, а з неточністю саме СК63. Сім коефіцієнтів Хельмерта ніяк не можуть врахувати випадкові помилки на тисячах пунктів СК42 / СК63 по всій Україні і зв’язати «криву» СК63 з «рівній» УСК2000.

В програму Digitals додана можливість автоматичного перерахунку карт з СК63 в УСК2000 і назад (Меню реєстри → Перерахувати …). Точність такого перерахунку нижче точності перерахунку за відомими координатами пунктів, який описаний. Але її повинно бути достатньо для більшості випадків практичного застосування.

Меню Реєстри доповнено перерахунком між УСК2000 та регіональними системами координат (МСК-XX). Всі необхідні датуми програма створює автоматично. Також реалізовано «розумний» перерахунок між старими системами (СК63/СК42) та новими УСК2000/МСК. Достатньо лише задати карті відповідний датум і при копіюванні об’єктів та перерахунку через скрипт будуть автоматично враховані всі необхідні поправки.

Тобто, тепер можна використовувати @Map.RecalculateToNewDatum SK63 USK2000 чи @Map.RecalculateToNewDatum MSK-05 SK63 незважаючи на те, що в цих датумах різні коефіцієнти Хельмерта.

Для перерахунку використовується сітка поправок, розрахована на основі власних GPS-вимірів, даних перманентних станцій і іншим відомим координатах. Перед використанням перерахунку у вашій місцевості, перевірте його точність по вашим пунктам. Якщо виявите розбіжності більше 10 см. автор просить повідомляти про це на електронну адресу help@vingeo.com.

 

Матеріали взяті з http://www.geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=2801

з дозволу автора