Євсюков Т.О., декан факультету землевпорядкування, доктор економічних наук

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Професія землевпорядник — поклик душі

Земля в Україні є основним національним багатством і перебуває під особливою охороною держави. Управлінням земельними ресурсами займаються інженери-землевпорядники. Ця професія має ряд переваг, серед яких можна виділити: широкий фронт робіт, солідні доходи у професіоналів, можливість займатися важливою і корисною справою. Наш факультет землевпорядкування НУБіП в останні десятиріччя став одним із провідних центрів землевпорядної науки та освіти України і пропонує навчання за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій».

Концепція навчання фахівців орієнтована на підготовку фахівців з питань землеустрою, охорони земель, управління земельними ресурсами, геосистемного моніторингу навколишнього середовища та ведення державного земельного кадастру. Професійна підготовка передбачає формування навичок та вмінь, які дозволять магістру самостійно вирішувати складні питання організації землекористування, розробки проектів землеустрою та проектування природоохоронних заходів, здійснення моніторингу та державного контролю за раціональним використанням й охороною земель, використовуючи сучасні інформаційні технології обробки інформації про стан земельних ресурсів та їх використання.

На факультеті організована плідна навчально-методична взаємодія із висококваліфікованими фахівцями-правниками, які сформували добре відому в Україні школу з аграрного, земельного та екологічного права.

Студенти факультету проходять навчально-виробничі практики у підрозділах Держгеокадастру, Головному і регіональних науково-дослідних та проектних інститутах землеустрою, Центрах державного земельного кадастру.

У процесі професійної діяльності випускники спеціальності «Геодезія та землеустрій» можуть вирішувати питання оцінки нетипових об’єктів нерухомого майна, прогнозування використання земель у адміністративно-територіальних  утвореннях, формувати обмеження у використанні земель та здійснювати їх реєстрацію. Можуть вирішувати питання розгортання та наповнення сучасних земельно-кадастрових інформаційних систем, виконувати експертну та нормативну грошову оцінку земель, здійснювати інспекторську діяльність у сфері використання та охорони земель.

Адреса приймальної комісії : 03041, м. Київ, вул. Генерала Родімцева, буд. 19, навчальний корпус № 1, кімната № 12, телефони (044) 258-42-63, (044) 527-83-08, електронна поштова скринька vstup@nubip.edu.ua.