Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь

(Виконуємо по всій території України)

При розробці проекту землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозмін та упорядкування угідь виконується комплекс підготовчих робіт, проводиться оцінка грунтово-кліматичного потенціалу, організація території сільськогосподарського підприємства з метою створення просторових умов для еколого-економічної оптимізації використання і охорони земель сільськогосподарського призначення, упровадження прогресивних форм організації управління землекористуванням, удосконалення структури і розміщення земельних угідь, уточнена структура посівних площ, система сівозмін, із відображенням їхнього розташування (на паперовому і електронному носіях).

Перелік необхідних документів для розроблення проекту:

1. Копії документів, що посвідчують право власності (користування) землею або копія договорів оренди чи державного акту;

2. Агрохімічний паспорт поля (розроблений не пізніше як за 5 років);

3. Структура посівних площ за останні 3 роки;

4. Правовстановлюючі документи замовника робіт (копія статуту, свідоцтва про державну реєстрацію);

Ці проекти визначають:

1. Розміщення виробничих будівель і споруд;

2. Організацію землеволодінь та землекористувань з виділенням сівозміни, виходячи з екологічних та економічних умов, формування інженерної та соціальної інфраструктури;

3. Визначення типів і видів сівозміни з урахуванням спеціалізації сільськогосподарського виробництва;

4. Складання схем чергування сільськогосподарських культур у сівозміні;

5. Проектування полів сівозміни;

6. Розробку плану переходу до прийнятної сівозміни;

7. Перенесення в натуру (на місцевість) запроектованих полів сівозміни.

Згідно статті 186 Земельного Кодексу України проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, не підлягають погодженню і затверджуються замовниками таких проектів.

http://www.geosektor.com/wp-content/uploads/2016/06/siv2.png http://www.geosektor.com/wp-content/uploads/2016/06/siv3.png http://www.geosektor.com/wp-content/uploads/2016/06/1_Teper_stan_recover2007_2-Model.jpg http://www.geosektor.com/wp-content/uploads/2016/06/5_organizacia_sivozmin_2007-Model.jpg http://www.geosektor.com/wp-content/uploads/2016/06/Stritivka_31.05.2017-Mode11l.jpg http://www.geosektor.com/wp-content/uploads/2016/06/Stritivka_31.05.2017-Model.jpg
Замовити