Робочі проекти землеустрою

(Виконуємо по всій території України)

І. Робочий проект землеустрою щодо зняття, перенесення та використання родючого шару ґрунту та рекультивації порушених земель

При проведенні будівельних робіт на землях сільськогосподарського призначення виникає питання щодо збереження і використання родючого шару ґрунту, який знімається з будівельного майданчика і перенесення його на землі, які мають більш низьку родючість або інші умови, які визначаються власником земельної ділянки, землекористувачем, тощо.

Відповідно до вимог статей 166, 168 Земельного кодексу України, статей 2, 3 та 6 Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель», Закону України «Про охорону земель» зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) є обов’язковим для власників земельних ділянок та землекористувачів, діяльність яких пов’язана з порушенням поверхневого (родючого) шару ґрунту.

Норми зняття родючого шару ґрунту розраховуються згідно ГОСТ 17.5.3.06-85. Перелік необхідних документів для розроблення проекту:

1. Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;

2. Копія агрохімічного паспорту ділянки;

3. Копія договору на виконання земляних робіт ( в разі, якщо укладено на зняття родючого ґрунту);

4. Копія документів, що підтверджують сплату коштів за відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва;

5. Документи що підтверджують право власності на земельну ділянку або договір оренди;

6. Кадастровий план земельної ділянки з координатами (або файл XML);

7. Генеральний план будівництва (на паперовому і електронному носіях).

Зняття та перенесення ґрунтового покриву без спеціального дозволу, а також невиконання умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту тягне за собою відповідальність за порушення вимог земельного законодавства.

 

ІІ. Робочий проект землеустрою щодо захисту земель від закислення (вапнування кислих ґрунтів)

Одним із важливих заходів підвищення продуктивності кислих ґрунтів є вапнування — комплекс заходів, спрямованих на поліпшення фізико-хімічних, агрохімічних, біологічних і фізичних їх властивостей. Відповідно до Закону України «Про землеустрій» розробляється робочий проект землеустрою щодо захисту земель від закислення (вапнування кислих ґрунтів). Таким робочим проектом визначаються умови та обсяги внесення вапнякового матеріалу, а також розробляється кошторисна документація здійснення цих заходів.

Проект розробляється відповідно до положень ДСТУ 4768:2007 «Якість ґрунту. Порядок проведення робіт з хімічної меліорації кислих ґрунтів». Перелік необхідних документів для розроблення проекту:

1. Ситуаційна схема розташування полів з кислими фунтами та картограма величин рН гідролітичної кислотності ґрунту;

2. Агрохімічний паспорт полів з кислими ґрунтами;

3. Довідка про наявність вапнякового матеріалу;

4. Довідка про розцінки на здійснення технологічних робіт з вапнування кислих ґрунтів.

http://www.geosektor.com/wp-content/uploads/2016/05/Rob1.jpg http://www.geosektor.com/wp-content/uploads/2016/05/1-Model.jpg http://www.geosektor.com/wp-content/uploads/2016/05/ZniyattiyaNove-Model.jpg http://www.geosektor.com/wp-content/uploads/2016/05/Znyattya-Model.jpg http://www.geosektor.com/wp-content/uploads/2016/05/Nanesennya-Model.jpg http://www.geosektor.com/wp-content/uploads/2016/05/Proekt_SIPAN_2010-Model.jpg
Замовити